OAK advocaten

Verkeer & WAM

afbeelding bij Verkeer & WAMOngetwijfeld is het verkeersongeval het meest bekend als grondslag voor vorderingen in verband met letselschade en dergelijke. Als het gaat om de aansprakelijkheid is er in die zaken vaak wel enige basisinformatie beschikbaar zoals schadeformulieren en politiegegevens. Aanvullende informatie is juist extra zinvol, bijvoorbeeld om te beoordelen of er sprake kan zijn van eigen schuld of (mede)schuld van een andere partij. Bij het onderzoek naar deze aspecten is het vaak zinvol om gespecialiseerde deskundigen in te schakelen en aan te sturen, bijvoorbeeld deskundigen op het gebied van verkeer die op onderbouwde wijze kunnen rapporteren over de mate van geweldsinwerking en de snelheden van partijen.

Voor een goed oordeel zijn volledige feiten van belang. Wij onderzoeken welke feiten ter beschikking staan en leggen vast wat kan worden vastgelegd. Getuigen worden gehoord, eventueel in een voorlopig getuigenverhoor. Verkeerssituaties worden in beeld gebracht. We doen al het nodige zodat een goede beslissing zo snel mogelijk kan worden genomen. Dat is nuttig voor zowel de vorderende partijen als voor de partij die aansprakelijk wordt gesteld.