OAK advocaten

Historie

icoontje eikelOAK advocaten is een nieuwe naam, verzonnen in 2017. OAK advocaten is gestart op 1 januari 2018.
Voordat een OAK een echte OAK is, gaat er heel wat aan vooraf.
De wortels van OAK advocaten werden gevormd door vier lange carrières.

  • Henk van Katwijk houdt zich sinds 1979 bezig met verzekeringsrecht en letselschade. Eerst werkzaam voor verzekeringsmaatschappijen, zowel aan de kant van een aansprakelijkheidsverzekeraar als voor een rechtsbijstandverzekeraar. Na leidinggevende posities bij die verzekeraars een overstap naar een expertisebureau gericht op onderzoek en schaderegeling. Vervolgens een advocatenkantoor gericht op verzekeringsrecht en personenschade.
  • Henk den Hollander volgde eenzelfde carrière, maar dan iets later gestart. Eerst werkzaam als jurist voor een verzekeraar, vervolgens als leidinggevende bij verschillende verzekeraars en lid van het directieteam. Daarna de overstap naar een advocatenkantoor, niet als advocaat maar als directeur, om sturing te geven aan met name de niet-procesrechtelijke kant van het kantoor.
  • Mirjam Spruit is ‘vanaf de schoolbanken’ advocaat en aan de slag voor verzekeraars. Meer dan twintig jaar procedeert en regelt zij zaken voor verzekeraars, makelaars etc.
  • Wendy Oostveen-Kouwenhoven is vanaf ongeveer dezelfde schoolbanken (1998) in de advocatuur gestapt en zij houdt zich ook veel bezig met beroepsaansprakelijkheidskwesties waarin zij (bedrijfs)artsen en andere beroepsbeoefenaren (en hun verzekeraars) bijstaat in zowel tuchtrechtelijke als civielrechtelijke zaken.

In 2017 hebben deze mensen besloten hun kennis en ervaring bij elkaar te brengen. Er staat nu een kantoor met meer dan vijfentwintig mensen. Advocaten, schaderegelaars, onderzoekers en rekenaars. Helemaal klaar om een compleet palet aan oplossingen aan te bieden. De wortels diep, de takken recht omhoog!

Met regelmaat schuiven er stagiaires aan van hbo- of universitaire opleidingen. Onze samenwerkingsvorm is uniek in Nederland. Schaderegelaars werken in één onderneming samen met advocaten, waarbij feitenonderzoek wordt gecombineerd met procesvoering. Er is geen andere onderneming die dat binnen Nederland voor aansprakelijke partijen doet.

Onze medewerkers geloven in kwaliteit. Ras, nationaliteit, geslacht, het is allemaal van weinig belang. Van belang is dat we op een fijne manier kunnen werken en dat we ons werk goed doen.
Veel van onze medewerkers (ook – dus – de mannen) vinden het fijn om parttime te werken. Dat kan. We zijn een gemengd gezelschap. Er is veel ervaring en er is veel talent.

Onderzoek, schaderegeling en procesvoering gaan, zij het in aangepaste vorm, gewoon door en OAK advocaten dus ook!

Wij werken al een aantal jaar met digitale dossiers en ook ons telefoonsysteem is zo ingericht dat mensen thuis benaderd kunnen worden. U kunt onze schaderegelaars en advocaten dus gewoon bereiken om een lopende kwestie te bespreken of om een nieuwe zaak te melden.