OAK advocaten

Mediation

Icoon mediationMediation is een inmiddels beproefde methode om te komen tot oplossingen van geschillen. Onder leiding van een mediator vindt overleg plaats tussen de partijen. De mediator is daarbij geen rechter, hij neemt geen beslissingen, maar hij helpt partijen om op een goede manier met elkaar in overleg te blijven met als uiteindelijk doel een oplossing te bereiken waarmee alle partijen vrede hebben.

Één van de voordelen van mediation is dat het traject vrij snel gaat. Soms is in een dag tijd een oplossing bereikt voor een geschil dat vele jaren daarvoor heeft gelopen.

Ons kantoor heeft een vijftal medewerkers die tot mediator zijn opgeleid. We maken veelvuldig gebruik van het middel om tot oplossingen te komen.