OAK advocaten

Verzekeringsfraude

afbeelding verzekeringsfraude“Verzekeraars hebben een belangrijke maatschappelijke rol en bijbehorende verantwoordelijkheid. Verzekeraars bieden zekerheid en bescherming bij financiële risico’s opdat burgers en bedrijven zich kunnen ontwikkelen en ondernemen.”

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook optreden tegen malafide klanten en relaties. Naleving van regelgeving en de wens de eigen reputatie te beschermen, spelen een rol op het terrein van fraudebeheersing. Het grootste belang om fraudeurs te dwarsbomen, ligt echter in bescherming van de belangen van bonafide klanten.”

Hierboven wat citaten van de kant van het Verbond van Verzekeraars. Terechte opmerkingen. Er is een recht en een plicht om op te treden tegen fraude. De vele haken en ogen rechtvaardigen dat u zich daarbij op een goede en creatieve manier laat bijstaan. Bij het onderzoek, bij de oplossing, bij eventuele aangifte en bij procedures. We staan ons mannetje (m/v)!