OAK advocaten

Arbeidsongevallen

afbeelding arbeidsongevalOngevallen op en rond het werk leiden met regelmaat tot letselschade. De bewijslast aan de zijde van de werkgever is zwaar. Het is de werkgever die aansprakelijk is, tenzij hij bewijst dat hij heel goed zorgt voor veiligheid. Zo staat het in art. 7:658 BW.

Het is van belang dat in deze zaken goed en snel feitenonderzoek wordt verricht. Dat feitenonderzoek doen we zelf. We bezoeken werkgevers, de plek van het ongeval, we spreken met getuigen en leggen de feiten zo volledig mogelijk vast. Dat moet zo snel mogelijk na het voorval, omdat anders informatie verloren kan gaan.

Op basis van zo compleet mogelijke feiten kan vervolgens een visie gegeven worden op de aansprakelijkheid. Als die aansprakelijkheid is gegeven, is het mogelijk om de als gevolg van het ongeval ontstane schade tot een regeling te brengen.

Dit soort zaken komt nog al eens tot een procedure. Daarin kunnen wij u bijstaan.