OAK advocaten

Onderwijs

Aansprakelijkheid in het onderwijs is ‘booming business’. Leerkrachten en scholen worden aangesproken over:

  • geen of slecht toezicht houden (schending van de zorgplicht voor de aan de school toevertrouwde leerlingen)
  • risicoscheppende opdrachten: veel claims betreffen de gevolgen van ongevallen tijdens de gymles
  • het niet naleven van veiligheidsvoorschriften
  • het geven van onvoldoende instructies/begeleiding bij stages
  • te laat onderkennen van dyslexie
  • het niet optreden tegen pesten

De beoordeling van een claim tegen een onderwijsinstelling valt of staat met een gedegen feitenonderzoek. Waar nodig verzorgen wij een dergelijk onderzoek.