OAK advocaten

AOV

afbeelding arbeidsongeschiktheidsverzekeringDe arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complex product met een groot belang voor de verzekerde, die immers niet zelden zijn bestaanszekerheid heeft gebaseerd op de aanspraken vanuit die polis. De financiële consequenties zijn ook aan de zijde van de verzekeraar van belang.

Conflicten over de dekking (waarbij soms ook verzwijging een rol speelt) en de rechten op uitkering lopen soms hoog op. De belangen rechtvaardigen dan uitstekende bijstand met een realistische kijk op de uitkomst van (eventuele) procedures.