OAK advocaten

Onderwijs

afbeelding bij aansprakelijkheid in het onderwijsAansprakelijkheid in het onderwijs is booming  business. Leerkrachten en scholen worden aangesproken voor:

  • geen of slecht toezicht houden (schending van de zorgplicht voor de aan de school toevertrouwde leerlingen)
  • risico scheppende opdrachten: veel claims betreffen de gevolgen van ongevallen tijdens de gymles
  • het niet naleven van veiligheidsvoorschriften
  • het geven van onvoldoende instructies/begeleiding bij stages
  • te laat onderkennen van dyslectie
  • het niet optreden tegen pesten

De beoordeling van een claim tegen een onderwijsinstelling valt of staat met een gedegen feitenonderzoek. Waar nodig verzorgen wij een dergelijk onderzoek.