OAK advocaten

Bezoeken in coronatijd

De op 28 september 2020 afgekondigde maatregel ‘niet meer dan drie mensen thuis uitnodigen’ verzet zich in de basis niet tegen huisbezoeken. Uiteraard zullen wij de komende tijd weloverwogen beslissingen nemen of een huisbezoek echt nodig is en dan alleen als dit veilig kan op basis van ons bezoekprotocol. Waar mogelijk gebruiken we alternatieven als beeldbellen.

OAK advocaten hanteert het volgende protocol:

  • Alle deelnemers moeten gezond zijn. Er is dus geen sprake van verkoudheids- of griepklachten, verhoging of koorts.
  • Ieder lichamelijk contact wordt vermeden. Er worden geen handen geschud er worden geen consumpties genuttigd.
  • Het gesprek vindt plaats in een ruimte waarbij 1.5 meter afstand tussen de gesprekspartners kan worden gewaarborgd.
  • De ruimte waarin het gesprek plaatsvindt wordt minimaal een kwartier van tevoren geventileerd.
  • In de ruimte waar het gesprek plaatsvindt, bevinden zich tijdens het bezoek niet meer personen dan vooraf afgesproken.

Wanneer kan het bezoek in ieder geval niet doorgaan?

  • Als één van de aanwezigen of hun huisgenoten/gezinsleden besmet is met het covid-19 virus (corona).
  • Als één van de aanwezigen korter dan 2 weken geleden genezen is van het covid-19 virus.
  • Als één van de aanwezigen of hun huisgenoten/gezinsleden één of meerdere van de volgende symptomen hebben: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden).
  • Als één van de aanwezigen in thuisisolatie zit.
  • Als de bezoekruimte niet voldoende kan worden geventileerd.

Mocht bovenstaande aanleiding geven het bezoek af te gelasten, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons kantoor.